jízda_s_pretizenym_vozem-2

Jízda s přetíženým vozidlem? Jaká hrozí pokuta?

Stěhování je vždy náročný proces, který vyžaduje pečlivé plánování a organizaci a často se na maximální povolenou nosnost vozidla nehledí. Přetížený vůz může způsobit řadu problémů, jako jsou pokuty, nehody nebo poškození vozidla. V tomto článku se podíváme na to, co jízda s přetíženým vozidlem obnáší.

Jaké jsou rizika jízdy s přetíženým vozidlem?

 1. Postih za jízdu s přetíženým vozidlem v ČR

  V České republice je přetížení vozidla postihováno zákonem o silniční dopravě č. 361/2000 Sb. a jeho novelami. Podle tohoto zákona jsou stanoveny sankce pro řidiče a majitele vozidel, kteří překročí povolenou hmotnost vozidla a jeho nákladu.

  Pokud je vozidlo přetíženo o více než 5 %, ale nevíce než 10 %, může být řidiči vyměřena pokuta ve výši až 2 000 Kč. Pokud je vozidlo přetíženo o více než 10 %, ale nevíce než 20 %, může být řidiči vyměřena pokuta ve výši až 5 000 Kč. Pokud je vozidlo přetíženo o více než 20 %, může být řidiči vyměřena pokuta ve výši až 10 000 Kč. Tyto pokuty mohou být uděleny i majiteli vozidla.

  V případě opakovaného přetížení vozidla mohou být sankce vyšší a mohou být odebrána řidičská oprávnění. Pokud byla dopravní nehoda způsobena přetížením vozidla, mohou být sankce ještě přísnější a může dojít k postihu za trestný čin.

 2. Postih za jízdu s přetíženým vozidlem v zahraničí

  V různých evropských zemích se mohou postihy za přetížení vozidla lišit. Nicméně, Evropská unie (EU) vydala směrnici 96/53/ES, která stanoví maximální povolenou hmotnost a rozměry vozidel a jejich nákladů pro silniční dopravu v EU. Pokud jsou překročeny tyto limity, mohou být řidiči a majitelé vozidel postiženi pokutami a dalšími sankcemi.

  V některých zemích se postihy za přetížení vozidla liší v závislosti na stupni přetížení, což znamená, že pokuta může být vypočtena jako procento základní pokuty za každý přebytečný kilogram nákladu. Pokud je vozidlo přetíženo o velké množství, může být odebráno řidičské oprávnění, vozidlo může být zabaveno a majitel vozidla může být předvolán k soudu.

  V některých zemích se rovněž mohou vztahovat zvláštní postihy pro přetížení vozidla při stěhování. Například v Německu se v případě přetížení vozidla při stěhování může aplikovat vyšší pokuta a může dojít k odebrání řidičského oprávnění na měsíc nebo více.

 3. Jízda s přetíženým vozem:

  Pokud nezbývá nic jiného a musíte jet s přetíženým vozem, je důležité nadměrně dodržovat bezpečnostní opatření. Jezděte pomaleji, než byste normálně jeli, a udržujte větší odstup od ostatních vozidel. Při brzdění začněte brzdit dříve, než obvykle, protože přetížený vůz potřebuje delší dráhu k zastavení. Vozidlo je koncipováno na převoz nákladu dané hmotnosti, v případě přeložení je také zhoršena přilnavost pneumatik.
  Stěhuju.cz v žádném případě nenabádá k jízdě s přetíženým vozem.

 4. Jaké jsou důsledky přetížení vozidla?:

  Přetížení vozidla může mít mnoho různých důsledků. Zvýšená hmotnost vozidla může zhoršit ovladatelnost vozidla a zvýšit riziko nehod. Přetížení vozidla také může vést k většímu opotřebení pneumatik a brzdových systémů, což může vést k nutnosti jejich výměny. V případě nehody je možné, že pojišťovna odmítne hradit škodu, jelikož nehoda vznikla z důvodu nadměrné celkové hmotnosti nákladu.

  Pročtěte si naše nejaktuálnější recenze na Google.cz

  Na závěr bychom zdůraznili, že jízdu s přetíženým vozidlem výrazně nedoporučujeme. Především z důvodu bezpečnosti, který klesá s horší ovladatelnosti vozidla, možnost prasknutí pneumatiky převážně ve vyšších rychlostech a šance na vysoké pokuty za přetížení vozu. Zvažte zda, se vyplatí tyto skutečnosti riskovat, nebo se obrátit ve větších městech jako Ostrava, Liberec, Brno, Pardubice, České Budějovice, Olomouc, Plzeň, Ústí nebo Praha na profesionály.

‹‹ Předchozí článek
Parkování v centru Brna při stěhování
Další článek ››
Tipy na stěhování křehkých věcí

Podobné články:

Blog

Vyklízení v Praze

Vyklízení domu, bytu nebo sklepa v Praze může být výzvou, ať už se jedná o přemístění do nového bytu, likvidaci starých věcí nebo úklid…
Menu